Formacja zakonna

Formacja zakonna

Formacja zakonna w naszym Zgromadzeniu wygląda następująco:

Kandydatura

Postulat - od 6 miesięcy do 1 roku - czas trwania zależy od tego, kiedy kandydat wstąpi i od jego znajomości języka niemieckiego.

Nowicjat - rozpoczyna się obłóczynami i trwa 2 lata. Pierwsze śluby zakonne - składa się na 2 lata.

Juniorat - praktyka lub praca w dziełach Zgromadzenia, dokształcanie, formacja duchowa i intelektualna itp.; po 2 latach odnawia się śluby czasowe na 3 lata. Śluby wieczyste.